Gode råd til sikker grillning

 

 

 

1. Placer altid din grill på et stabilt, ikke brændbart underlag, f.eks fliser eller asfalt, og husk at stille den med afstand til tørre planter, bygninger og andet.

2. Brug altid et grillstarterrør, så har du bedre styr på optændingen af briketterne. Brug aldrig brandfarlige væsker. Det er sikrest at tænde op med optændingsblokke eller elektriske grillstartere.

3. Check regelmæssigt regulator og slange for utætheder på din gasgrill, og husk at lukke for gassen på regulatoren eller afmonter den efter brug. Tøm din fedtopsamler hver gang, så du minimerer risikoen for ”fedtbrand”.

4. Vær opmærksom på vejrforholdene og omgivelserne. Hav altid en spand vand i nærheden, så du nemt kan slukke ilden, hvis en glød får fat i noget brandbart.

5. Grill kun udendørs og hold øje med grillen.

6. Sørg for at grillen er helt slukket inden du forlader den og lad aske blive i den tillukkede grill natten over.

7. Hæld asken i en metalspand dagen efter, så du sikrer, at gløderne ikke antænder skraldespanden. Aske og kulrester skal være helt kolde, før du smider det i skraldespanden.

8. Afbrændingsforbud er IKKE ensbetydende med et grillforbud – men det kan det være!

9. Hold dig opdateret i forhold til hvad der gælder for dig i tørkeperioder via din kommunes hjemmeside eller www.danskeberedskaber.dk

10. I tørkeperioder, grill kun på privat grund og på et fast, ikke brandbart underlag- Ved afbrændingsforbud er det normalt ikke tilladt at grille på offentlige steder så som park, strand, skov og søområder.